İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LENETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR…

Melekler kocalarına bu 9 şeyi yapan kadınlara lanet (BEDDUA) ediyor…

1- Kocanızı ASLA ilgisiz bırakmayın,dışarı yönelmesine mecbur etmeyin.

2-Kocanızdan izinsiz hiçbir yere ASLA gitmeyin. Mahremsiz yolculuk yapmayın.

3-Kocanızın istemediği şekilde giyinip,dışarı ASLA çıkmayın.Kendinizi kocanıza beğendirin başkalarına değil.

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR…

4-Kocanızın yanında sürekli somurtmayın.Etrafınıza pozitif elektrik yayın.

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR…

5-Kocanızın istemediği kişilerle ASLA arkadaşlık etmeyin,evinize istemediği kişileri almayın.

İŞTE MELEKLERİN SABAHA KADAR LANETLEDİĞİ EVLİ KADINLAR…

6-Tartıştığınızda veya sinirlendiğinizde yataklarınızı ASLA ayırmayın. Hanım olarak eşinizin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını ASLA reddetmeyin.

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki: “Erkek karısını yatağa çağırır, kadında gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler.”

7-Evde ASLA bakımsız olmayın.Eşiniz bir erkek ve eve geldiğinde güzel bir şekilde karşılanmak ister unutmayın.

8-Eşinize asla bilmişlik yapmayın,fikirlerinizi yumuşak bir şekilde eşinize anlatın.

Kıyamet Koparken Neler Olacak

Sözlükte “dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah huzurunda saygıyla duracakları gün” anlamlarına gelen kıyamet, dini kavram olarak Yüce Allah’ın ezelde takdir ettiği zaman gelince, dünyadaki bütün canlıların ölmeleri ve bu dünya hayatının sona ermesidir.

Yine Kur’an’da kıyametin kesin olduğu ve yakın bulunduğu (İsra, 17/51) şiddet ve dehşeti hakkında bilgi verilmektedir.Ay’ın ve Güneş’in bir araya toplanıp, insanın kaçacak yer arayacağı bildirilmekte. Kıyametin büyük bir sarsıntıyla peş peşe iki kez geleceği. Kadınların emzikli çocuklarını bile atacağı.

Göğün yarılıp, yıldızların dökülüp saçılacağı.İnsanın anasından, babasından, eşinden, çocuğundan kaçacağı…Dağların renkli pamuklara döneceği, herkesin yaptığının karşılığını -zerre kadar bile olsa- göreceği anlatılmaktadır.

Kıyamet İsrafil adındaki meleğin sura üfürmesiyle başlayacak.Bu hususta bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kıyamet ancak kötü insanlar ve kafirler üzerine kopacaktır.” (Müslim, Fiten, 131) İsrafil ikinci kez sura üfürünce, bütün insanlar yeniden dirileceklerdir. Buna da ikinci nefha denilmektedir.  Buna nefha-i ula denir. Bunun olabilmesi için yeryüzünde hiçbir iyi insanın kalmaması gerekiyor.

Kıyametin ne zaman kopacağı bilinmemekle birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kıyamet hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Bu işaretler büyük ve küçük olmak üzere iki kategoride gösterilmiştir.

Kıyametin küçük alametleri olarak, din ve inanç hakkında bilgisizliğin yaygınlaşması, içkinin çokça içilmesiFitne, öldürme ve kargaşanın çoğalması, maddi refahla birlikte kanaatsizlik ve nankörlüğün artması. Allah rızası yerine çıkar ve menfaatlerin ön plana çıkması gibi olayları saymak mümkündür.Büyük alametler ise şu hadiste bildirilmiştir: “On alamet meydana gelmedikçe kıyamet kopmaz.

Deccal’ın çıkışı:Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi. Ye’cuc ve Me’cucun çıkışı. Dabbetü’l Arz’ın çıkışı.

Güneşin batıdan doğması:Doğuda, batıda ve Arap yarımadasında meydana gelmek üzere yerin batışıDuman ve insanları mahşer yerine sürecek olan ve Aden çukurundan çıkan bir ateşin zuhuru.”Bu hadiste geçen alametlerin bir kısmı aynı zamanda Kur’an’da da muhtelif ayetlerde yer almaktadır.Kıyamet günü ayrıca kabirlerin içindekiler kendilerini dışarı atacak.

Cünüpken Bu 6 Şeyi Yapmak Kesinlikle Haram

Gusletmesi farz olan birisi temizlik de yapar, bulaşık da yıkayabilir, yemek de yiyebilir. Fakat ağzını ve ellerini yıkamadan yemek yemesi mekruh olmakla beraber haram değildir. Gusülsüzlüğü bu gibi işlerine engel ve mâni olmaz.

Ancak, guslü bir namaz vakti geçirecek kadar geciktirmemek gerektiğini de âlimlerimiz ikaz yollu ihtar etmişlerdir. Çünkü, namaz vakti geçtiği halde gusletmemek, namazı kazaya bırakmak demektir. Özürsüz namazı kazaya bırakmak ise câiz değildir.

2 – Kur`an okumak. Ezberden veya Mushaf`a bakarak bir âyet dahi olsa Kur`an okumak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur`an`daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak câiz görülmüştür. Meselâ, cünüp bir kimsenin dua ve sena âyetlerini ihtiva eden Fâtiha sûresini tilâvet kasdıyla okuması haramdır. Dua ve sena niyyetiyle okuması ise câiz olur.

* Kelime-i şehadet getirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini söylemek de câizdir.

Kur`an okumak caiz olmadığı gibi Kur`an-ı Kerîm`e el sürmek de caiz değildir. İsterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet. Ancak Kur`ân-ı Kerîm bir mahfaza içinde olduğu takdirde el sürmek caiz olur.

4 – Kâbe-i Muazzama`yı tavâf etmek.

Allah’ın haram kıldıklarından biride cünüp bir şekilde Kabeyi tavaf etmektir.

5. Mescide giremez. Camide iken ihtilâm olan kişi, hemen mescidi terketmelidir. Kapıların kapalı olması halinde zarurete binaen caizdir. Rasûlullah (asv) şöyle buyurdular:

“Şu evlerin (kapılarını) çeviriniz. Çünkü ben mescidi hayız ve cünüplere helâl görmüyorum.”(İbn Mâce, Tahare, 126).

6 – Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.
Ne olacak kolye demek doğru değil. Çünkü aslolan o yazıların bulunuyor olmasıdır. Yoksa kuranın yazıldığı kitabaada kağıt değilmi ne olacak cümlesini doğurur, insan böyle böyle haramları helal gibi görmeye başlar.

Cünüp olanların yaptığı bazı şeyler vardır ki, bunlar kendileri için mubahtır. Ancak en kısa zamanda gusül almak iyidir. Özellikle bir namaz vakti geçirmeden yıkanmak ise farzdır. Bununla beraber cünüp olarak yemek içmek, uyumak haram değildir. Konuyu haram ve helal noktasından değerlendirmek böyledir.

Kıyamet günü nefret edilen 8 sınıf insan!

Nihat Hatipoğlu köşe yazısında Kıyamet günü nefret edilen 8 grubu açıkladı… İşte Hatipoğlu’nun yazısında konuyla ilgili nefret edilen 8 insan ve özellikleri: “Bir rivayette şöyle bilgi veriliyor. Kıyamet günü Yüce Allah tarafından en büyük azaba uğrayan şu 8 grup insandır: 1- Sekarrun olanlar. Dilleriyle halkı döven, söven ve birbirlerini lanetlemeye sebep olanlar. Bunlar yalancı olanlardır. 2- Hayyalun olanlar. Bunlar kibir sahipleridir. Kendilerini başkalarından üstün görürler. 3- Din kardeşlerine karşı yüreklerinde kin besleyenler. Halbuki bu insanlar kin besledikleri din kardeşlerini gördüklerinde onlara sempatik gelecek hareketler yaparlar. Yaltaklanır ve kendilerini onlara karşı iyi düşünüyor gösterirler. 4- Allah’a ve Resulüne çağrıldıklarında son derece geride kalıp ağır davrananlar. Şeytana ve şeytanın emrine çağrıldıklarında (Yani fitne, kötülük, günah, şer, günah ortamı, kaos, karışıklık gibi) hemen süratle koşanlar. 5- Karşılaştıkları dünyevi bir menfaati veya malı kendilerine ait olmasa bile, yalan yeminle kendilerine aitmiş gibi gösterenler. 6- İnsanlar arasında dedikoduyu yayanlar. Olmayanı var gösterenler. 7- Seven kişileri birbirinden ayıranlar. 8- Din kardeşlerini tuzağa çekip ayaklarını kaydıranlar. Böylece zalim unvanı kazananlar. Bunlar Allah katında ahlakları kabul edilmeyenlerdir. “

Gusül Abdesti alırken yapılan büyük hata!

Eğеr yaparsanız hem abdеstiniz оlmamış hеm de cünüp gеzmiş olursunuz. Peki еksiksiz ve tam olarak gusül abdesti almak için nеyе dikkat etmeliyiz…
İştе gusül аbdestinin оlmazsa olmazı…

Cevap: Gusulü gerektiren bir hal olduktan sonra kadın ve еrkеklеr için 15-20 dakika kadar beklemek tavsiye edilir. Peşinden küçük аbdest yapılır ardından da gusüldеn önce еrkеklеrin 11 ile 21 аdım kаdаr yürümеlеri tаvsiye оlunur. Akabindе gusül аbdesti alınır.

Soru: Hаftаdа kaç gün gusül abdеsti alınmalı?

Cеvap: Hаftаdа en аz bir kеrе gusül abdеsti almak gеrеk. Hаftаdа 1 kеz yıkanmak Allahu Teâlâ’nın kulları üzеrindеki hakkıdır.

Elbеttе eğer gusül gerektirecek bir durum olmuşsа hemen gusül аlınır ancak böyle bir durum hasıl olmamışsa bile haftada bir almak dоğru olandır. .

Sоru: Gusül abdesti alırken tırnakların aralarındaki veyа elimizdeki kirlerin cаlıştığımız meslekle аlаkаlı cıkmаdığı zаmаn abdеstimiz kаbul оlur mu?

Cevаp:Ömer Nаsuhi Bilmen’in ilmihalinde bu durumla alakalı оlarak şunlar yаzıyor: “Boyacıların tırnaklarında kalan boyalar, zaruret sеbеbi ile abdеstlеrinе zarar vermez. Fakat bir zаrurete bаğlı olmayıp tırnаklаrın üzerinde birer incе tabaka teşkil eden ve altlarına suyun gitmеsinе mаni оlan boyalar, аbdestin sаhih оlmasına mаnidir. ” (Syf. 98) Buradan аnlаşılаn şudur ki, eğer mesleğinizden dоlayı оluşan bu kirleri çıkarabiliyorsanız çıkarırsınız. Eğer çıkmıyorsa bu şekilde аbdest аlаbilirsiniz, аbdestiniz gеçеrli olur. . Tеşеkkürlеr bizden. .

Soru: Cünüpken bеsmеlе çekilir mi ?

Cevаp: Eğer hаnefi mezhebinden iseniz çеkеbilirsiniz. Şafii mezhebinde cünüp bir kimsеnin Kuran kastıyla Bismillah vеya Elhamdülillah demesi hаrаmdır. Bunlаrlа zikri kasteder yahut hiçbir şеy niyet еtmеzsе haram değildir…Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Soru: Gusül abdesti alırken burnumuza çekilen su burnumuzun kemiğini sızlatması gеrеkiyor mu?

Cеvap: Eğer bunu yаpаbiliyorsаnız yapın. Ancаk eğer yаpаmıyorsаnız üzerinde durmаyın, farz değildir. Bazı genç kardeşlerimden duyduğuma görе sırf bunu yаpаbilmek için çok fаzlа uğraşıyоr, banyоdan uzun müddet çıkаmıyorlаrmış. Olаyı bu şekilde vеsvеsеyе çevirmek dоğru değil…

Soru: Gusül аbdesti sırasında sаbun sampuan vs şeyler kullanmanın bir sаkıncаsı vаr mı gusüle acaba?

Cеvap: Sakıncası yoktur. .

Sоru: Gusül Abdesti alırken аvret yеrinе havlu ya da herhangi bir örtü örtmеk iyi midir yoksa gеrеk yok mudur?

Cevap: Gusül alırken olduğumuz yеrdе ellerimizi iki yana açarız.

Eğer iki tarafta da boşluk kalmıyorsa üryan olarak yıkanabiliriz. Eğer boşluk kalıyorsa edebe riayet etmemiz yerinde olur kardeşim. Duşakabin veya banyo perdesi ile banyo yaptığımız bölümü ayırmamız faydalı olur. Arzu edenler elbette her durumda edebe riayet edebilirler.

Soru: Oruçken gusül olsun namaz abdesti konusunda olsun kazara istemeden buruna ağıza veya kulağa su kaçarsa orucumuz bozulur mu?biz ne kadar dikkat edersek edelim böyle bir durum yaşanırsa orucumuz bozulur mu?

Cevap: Oruçluyken bu konuda gereken dikkati gösterelim, mübalağa etmeyelim. İstemeden kaçan sular abdestimizi bozmaz..

Soru: Gusül abdestiyle namaz kılabilir miyim?

Cevap: Evet, kılabilirsiniz…

Soru: Başımda ve boğazımda ameliyattan dolayı dikiş var nasıl gusül alacağım?

Cevap: Allah (c.c) acil, hayırlı şifalar nasip eylesin. Eğer dikişlerinizden dolayı banyo yapmanız sakıncalı ise gusül abdestine niyet ederek teyemmüm alabilirsiniz. Tarif edeyim: *Eûzü besmele çekin, gusül niyetiyle teyemmüm almaya niyet edin.

*Teyemmüm için en ideali bir tepsi içine toprak veya kum koymaktır. Tuğla da kullanılabilir. Evdeki badananız kireç değilse, plastik veya saten boya kullanılmışsa teyemmüme uygun değildir. Mutfaktaki mermerler de üstleri cilalı olduğu için uygun değillerdir. *Niyetten sonra iki elinizi açarak topraktaki tepsiye vurun. Sonra iki elinizin yanlarını birbirine vurarak toprakların silkelenmesini sağlayın ve elinizi yüzünüze sürün.

*Elinizi tekrar aynı şekilde tepsideki toğrağa vurun, yanlarını birbirine vurarak fazla toprakları silkeleyin ve önce sağ kolunuzu, sonra da sol kolunuzu dirseğe kadar sıvazlayın. Hepsi bu kadar..Allah (c.c) kabul etsin..